موارد حقوقی

حقوق انحصاری و شرایط استفاده وب سایت «بهائیان ایران» زیر نظر «دفتر جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در ژنو» قرار دارد.

تمامی متون و تصاویر این وب‌سایت با رعایت شرایط زیر می‌توانند بدون نیاز به کسب اجازه، در فضای اینترنت مورد استفاده قرار گیرند و بازنشر شوند:

• هر گونه بازنشر و استفاده از محتوا باید با ذکر «دفتر جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در ژنو» به عنوان ناشر و «وب سایت بهائیان ایران» به عنوان مرجع صورت گیرد.

• هر گونه استفاده و بازنشر محتوا در فضای آن لاین باید با پیوند به این وب سایت همراه باشد. در سایر موارد، هنگام استفاده و بازنشر، ذکر آدرس این وب سایت (www.bahaisofiran.org) ضروری است.

• استفاده از مقالات و تصاویر (از جمله در ارتباط با یا در حمایت از هر گونه محصول، عقیده و آرمان) نباید به شکلی باشد که نیت منبع اصلی را تحریف نماید یا با آن در تضاد قرار گیرد.

• عکس‌ها فقط از نظر اندازه می‌توانند تغییر داده شوند.

• «دفتر جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در ژنو»، در قبال هر گونه خسارت و ضرر و زیان مستقیم، تصادفی، تبعی، غیر‌مستقیم و یا کیفری که احتمال دارد بر اثر دسترسی به محتوای این وب سایت و یا استفاده از آن حاصل شود، مسئولیتی ندارد و پاسخگوی هیچ فرد و یا سازمانی نخواهد بود.

• علیرغم امکان بازنشر مقالات و تصاویر این وب سایت بدون نیاز به کسب اجازه، «دفتر جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در ژنو» حقوق کامل محتوا را تحت تمامی قوانین مربوط ملی و بین‌المللی برای خود محفوظ نگاه می‌دارد.

این شرایط می‌تواند در هر زمان بدون اطلاع قبلی مورد بازنگری قرار گیرد.

حریم خصوصی بازدیدکنندگان این وب‌سایت ردیابی نمی‌شوند به استثناء مواردی برای جمع‌آوری داده‌های آماری که در این صورت نیز فرد کاربر مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. در مواردی که از کوکی‌ها (cookie) برای فراهم آوردن عملکردهای ضروری استفاده می‌شود، نحوۀ استفادۀ سایت توسط کاربر ردیابی نمی‌شود و اطّلاعات قابل‌شناسایی و فردی ذخیره نمی‌گردد. برای جلوگیری از هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطّلاعات جمع‌آوری‌شده و نیز استفاده و افشا کردن آنها تدابیر و اقداماتی صورت گرفته است. لطفاً توجه داشته باشید که احتمال دارد این وب‌سایت دربرگیرندۀ لینک‌هایی به وب‌سایت‌هایی با قوانین متفاوت در مورد حریم خصوصی باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی: آذر ۱۴۰۰