کمپین "داستان ما یکیست"

روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (٢٨ خرداد ۱۴٠٢) چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز است که در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. جرم آن‌ها انکار نکردن باور به آئینی بود که اصل برابری جنسیتی -که در ایران وجود ندارد و جرم‌انگاری می‌شود- و همچنین وحدت، عدالت و راستگوئی را ترویج می‌کند.

جامعهٔ جهانی بهائی اکنون یک کمپین جهانی با عنوان «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) راه‌اندازی می‌کند که هدفش گرامیداشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینۀ زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته است، تلاشی که تا به امروز ادامه دارد.

این کمپین در ماه ژوئن (خرداد) آغاز می‌شود و برای یک سال ادامه دارد، اما دورۀ فشردۀ آن از اول ماه ژوئن (١١ خرداد) آغاز و تا چهلمین سالگرد اعدام این ۱۰ زن در روز ۱۸ ژوئن (٢٨ خرداد) ادامه خواهد یافت.

در زیر محتویات تولید شده توسط وب‌سایت بهائیان ایران را می‌توانید مشاهده کنید.

تاسیس مدارس دخترانه
بهائیان ایران در مسیر دستیابی به برابری زنان و مردان
برابری زنان و مردان در احکام آئین بهائی
اصل برابری زنان و مردان
نقش شوراهای اداری بهائی در دستیابی به برابری جنسیتی
چهل سال انواع آزار و سرکوب با هدف حذف بهائیان ایران
تاریخ بهائی و جنبش آزادی‌خواهی زنان در ایران