مجموعه فیلم‌های خدمت به نوع بشر

در فوريه ۲۰۱۳ بيت‌العدل اعظم برپائی مجموعه‌ای از کنفرانس‌های جوانان در اطراف جهان را اعلام کرد. هزاران جوان از روستاها و شهرهای مختلف در پنج قارۂ جهان گرد هم آمدند تا برای يافتن شيوه‌هائی که نسل آن‌ها می‌تواند به بهسازی مادی و معنوی جوامع‌شان کمک کند، مشورت کنند. مجموعه فیلم‌های زیر به برخی از موضوعات مورد بحث و مشورت در این کنفرانس‌ها می‌پردازد.
مقدمه
کمک به بهسازی
هدف اخلاقي دوجانبه
سنين اولیه بلوغ
خدمت خالصانه
دوستی و حمایت متقابل
انسجام و هماهنگی
جوانان و جامعه‌سازی
صفات لازم برای اقدام اجتماعی
ساختن تمدنی جدید
پاسخ به یک ندا
Test video