نقش جوانان

جوانان در سراسر تاریخ آئین بهائی نقشی اساسی ایفا کرده‌اند. حضرت باب هنگامی که فقط بیست و پنج سال داشتند، رسالت خود را اعلام نمودند و بسیاری از پیروان برجستۀ ایشان در اوج جوانی آئین جدید را پذیرفتند و در راه آن فداکاری‌های بسیار نموند. در دوران حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء نیز جوانان همواره برای رساندن پیام آئین بهائی به دیگران و انتشار تعالیمش در صفِ اول قرار داشته‌اند.

از ابتدای تاریخ آئین بهائی تا به امروز، جوانان در هر نسل، در پاسخ به دعوت حضرت بهاءالله و با انگیزۀ نوسازی عالم به پا خاسته‌اند. تلاش‌های این جوانان در هر زمان توسط مرجع آئین بهائی هدایت می‌شود. امروزه بیت ‌العدل‌ اعظم به عنوان مرجع دیانت بهائی جوانان را تشویق می‌کنند تا تسیلم اوضاع نابسامان اجتماع و کاستی‌های کنونی جامعۀ بشری نشوند، ارزش‌های عالی انسانی را در زندگی خود به کار گیرند و شور و شوق دوران جوانی را صرف مشارکت مؤثر در ساختن دنیایی نمایند که از رفاه مادی و معنوی برخوردار خواهد بود. در حال حاضر در سراسر جامعۀ بهائی، جوانان سهم قابل‌توجهی در پرورش معنوی و اخلاقی کودکان و نوجوانان ایفا می‌کنند، توان‌مندی‌هایشان را برای انجام خدمات جمعی در مسیر پیشرفت جامعۀ محلی و محیط اطراف خود به کار می‌بندند و هم‌سالان خود را تشویق می‌نمایند تا آمادۀ قبول مسئولیت برای رفاه جوامع‌شان شوند.

فعالیت‌های جوانان بهائی دامنۀ وسیعی از اقدامات متنوع را در بر می‌گیرد. چنانچه مایلید در این زمینه بیشتر بدانید، شما را دعوت می‌کنیم که به عنوان نمونه، مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه با عنوان «خدمت به نوع بشر» را تماشا کنید. این مجموعه گوشه‌هایی از 114 کنفرانس جوانان را که در سال 2013 در نقاط مختلف دنیا برگزار شد به تصویر می‌کشد. ده‌ها هزار جوان از روستاها و شهرهای مختلف در کنفرانس‌هایی در 5 قارۀ جهان گرد هم آمدند تا دربارۀ نقشی که می‌توانند در پیشرفت جوامع‌شان به عهده‌ گیرند، با یکدیگر مشورت کنند. چنانچه مایلید می‌توانید پیام بیت العدل اعظم خطاب به شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها را مطالعه کنید و یا تصاویر و گزارش‌هایی از آن‌ها را مرور کنید.

کنفرانس‌های جوانان سال 2013، از بالا سمت راست ساعت گرد:ایتالیا، کاستاریکا، لائوس، تاجیکستان

جوان تواند که عالمی را به حرکت در آورد.

بیت العدل اعظم
Star

بیشتر بخوانید

پیام بیت العدل اعظم

پیام بیت العدل اعظم به شرکت‌کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان در سراسر جهان