پادکست «نگاهی به ظهور حضرت باب»

پادکست " نگاهی به ظهور حضرت باب" برخی از ویژگیهای ساختارشکنانۀ ظهور حضرت باب و ارتباط آن با دیانت بهائی را بررسی می‌کند. همچنین کارشناسان و مورخین بهائی و غیر بهائی در خلال برنامه دیدگاههای خود دربارۀ ظرفیت موجود در پیام حضرت باب و حضرت بهاءالله برای ایجاد تغییر و پیشرفت در اجتماع را مطرح می کنند.

در این‌جا علاوه بر امکان شنیدن پادکست می‌توانید ویدئوهایی کوتاه در مورد بعضی قسمت‌های پادکست را ببینید.

پادکست " نگاهی به ظهور حضرت باب"
نگاهی به ظهورحضرت باب - هدف ظهور (محمود صباحی)
نگاهی به ظهورحضرت باب - آغاز یگانگی نوع انسان
نگاهی به ظهورحضرت باب - توجه از آسمان به زمین (محمود صباحی)
نگاهی به ظهورحضرت باب - طاهره قرة العین - وجه زنانه ظهور باب (محمود صباحی)
نگاهی به ظهور حضرت باب - تجدد بومی ( مینا یزدانی)
نگاهی به ظهور حضرت باب – سنت و مدرنیته (آرمین اشراقی)