آلبوم موسیقی «جز تو نجویم»

آلبوم موسیقی «جز تو نجویم» با آثاری از هنرمندان مختلف به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء تهیه شده است.
مناجات «این دل را از هر تعلقی فارغ نما...»
مناجات «ای یزدان پاک این بنده دیرین را ...»
شمع شبستان حق
مناجات برای اطفال
مناجات «تاریکی نزاع و جدال»
ترانه‌ای دربارهٔ حضرت عبدالبهاء
مناجات "این دل را از هر تعلقی نجات ده ..."
مناجات «ای یزدان پاک این بنده دیرین را ...»
اثر منظوم "شمع شبستان حق..." از حضرت عبدالبهاء
مناجات برای اطفال
مناجات "تاریکی نزاع و جدال ..."
مناجاتی از حضرت عبدالبهاء
شعری در وصف حضرت عبدالبهاء