آلبوم موسیقی «جز تو نجویم»

آلبوم موسیقی «جز تو نجویم» با آثاری از هنرمندان مختلف به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء تهیه شده است.
مناجات «این دل را از هر تعلقی فارغ نما...»
مناجات «ای یزدان پاک این بنده دیرین را ...»
شمع شبستان حق
مناجات برای اطفال
مناجات «تاریکی نزاع و جدال»
ترانه‌ای دربارهٔ حضرت عبدالبهاء
محرم اسرار- از اشعار حضرت عبدالبهاء
مناجات ای پروردگار تایید بخش
از بيانات حضرت عبدالبهاء

مناجات "این دل را از هر تعلقی نجات ده ..."

مناجات «ای یزدان پاک این بنده دیرین را ...»

"شمع شبستان حق..." از اشعار حضرت عبدالبهاء

مناجات برای اطفال

مناجات "تاریکی نزاع و جدال ..."

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء

ترانه‌ای در وصف حضرت عبدالبهاء

محرم اسرار- از اشعار حضرت عبدالبهاء

مناجات ای پروردگار تأیید بخش

بیدار شوید- بیانی از حضرت عبدالبهاء