مختصری از تاریخ آئین بهائی

تاریخ بهائی با رسالتی که خداوند به دو مربی و پیام‌آور الهی- حضرت باب و حضرت بهاءالله- سپرد، آغاز می‌شود. حضرت بهاءالله برای تضمین این که بعد از درگذشتشان و در گذر زمان جامعۀ بهائی بتواند به صورت هماهنگ و متحد در مسیر به اجرا درآوردن تعالیم الهی و ساختن دنیایی بر اساس صلح و یگانگی پیش رود اساسی را تأسیس نمودند که به عنوان «عهد و میثاق» شناخته می‌شود. به این ترتیب ایشان چگونگی تداوم جریان هدایت، مسئلۀ جانشینی و نیز توضیح و تبیین (روشنگری) آثارشان را با دستور‌العمل‌های روشن، واضح و کتبی مشخص نمودند.

بر اساس این عهد و میثاق، مسئولیت هدایت و رهبری جامعه پس از حضرت بهاءالله، به پسر ارشد ایشان، حضرت عبدالبهاء، سپس به حضرت شوقی افندی، نوۀ حضرت عبدالبهاء، و در نهایت همان‌گونه که حضرت بهاءالله تعیین نموده بودند به بیت‌ العدل‌ اعظم (شورای بین المللی جامعۀ بهائی)، مُحوّل شده است. با وجود تلاش‌هائی که تاکنون برای از میان بردن اتحاد و ایجاد اختلاف و تضعیف قوای پیروان این دیانت صورت گرفته است، وحدتی بی‌نظیر در جوامع بهائی سراسر دنیا به چشم می‌خورد. هر فرد بهائی مرجعیت الهی حضرت باب، حضرت بهاءالله و جانشینان منتصب آنان را قبول دارد.

ادامه مطلب

حضرت باب

(1198-1229 ه.ش.) ( 1850-1819 میلادی) حضرت باب - مبشّر(بشارت‌دهنده) آئین بهائی- در اواسط قرن 19 میلادی، پیام جدیدی را برای تقلیب زندگی روحانی بشر آوردند. ایشان دیانت مستقلی تأسیس نمودند که هدفش، آماده ساختن شرایط برای آغاز عصر صلح و عدالت بود، عصری که قرار بود با ظهور مربّی الهی جدیدی رقم بخورد.

بیشتر بخوانید

حضرت بهاءالله

(1196-1271 ه.ش.) (1892-1817 میلادی) حضرت بهاءاللّه (به معنای شکوه خداوندی) همان موعودی هستند که حضرت باب و تمام پیامبران الهی گذشته به آمدن ایشان بشارت داده بودند، ایشان ظهور جدیدی را از جانب خداوند به بشریت عرضه نمودند. هزاران آیه، نامه و کتاب از قلم ایشان نازل شده و در آثارشان چارچوبی برای پیشبرد یک تمدن جهانی طرح‌ریزی نموده‌اند که به شکلی یکپارچه به جنبه‌های گوناگون دو بعد مادی و معنوی زندگی می‌پردازد. حضرت بهاءاللّه، در این راه 40 سال زندان، شکنجه و تبعید را تحمل کردند.

بیشتر بخوانید

حضرت عبدالبهاء

(1223- 1300 ه.ش.) (1921-1844میلادی) حضرت بهاءاللّه در وصیت‌نامۀ خود، پسر ارشدشان- حضرت عبدالبهاء- را به عنوان تبیین‌کننده و مُفسر رسمی تعالیم و مرکز امر خود اعلام نمودند. حضرت عبدالبهاء در شرق و غرب عالم به عنوان سفیر صلح و دوستی، انسانی نمونه و مُبلغ اصلی آئین جدید شناخته می‌شدند.

بیشتر بخوانید

حضرت شوقی‌افندی

(1276- 1336 ه.ش.)( 1957-1897 میلادی) حضرت شوقی افندی نوۀ ارشد حضرت عبدالبهاء، توسط ایشان به عنوان ولی‌امرالله تعیین شدند و مسئولیت جامعه به ایشان سپرده شد. ایشان به مدت 36 سال با هدایت‌های خود به شکلی نظام‌مند به عمق‌بخشی درک پیروان آئین بهائی و تقویت وحدت جامعۀ بهائی، که در آن زمان رشد فزاینده‌اش انعکاسی از تنوع نژاد انسانی بود، پرداختند.

بیشتر بخوانید

بیت العدل اعظم

(تأسیس در سال 1342 ه.ش.) (1963 میلادی) امروز توسعه و هدایت دیانت بهائی در سطح جهانی تحت هدایت بیت‌ العدل‌ اعظم (یک جمع 9 نفره که اعضای آن هر 5 سال یک بار انتخاب می‌شوند) صورت می‌گیرد. حضرت بهاءاللّه در احکام خود تأسیس بیت‌ العدل‌ اعظم را به جهت تأمین سعادت نوع بشر، ترویج تعلیم و تربیت، صلح و رفاه جهانی و پاسداری از شرافت انسان و مقام دین تعیین نمودند.

بیشتر بخوانید

محور وحدت عالم انسانی قوۀ میثاق است و بس.

حضرت عبدالبهاء
Star