فیلم بهاءالله پزشک آسمانی

فیلم بهاءالله پزشک آسمانی، جوانان و نوجوانانی از پیشینه‌های مختلف را نشان می‌دهد که در قسمت‌های مختلفی از انگلستان زندگی می‌کنند و در مورد مشکلاتی که در حال حاضر جهان با آن روبرو است و اینکه چگونه پیام حضرت بهاءالله درمان شفا بخشی برای پرداختن به این موضوعات در اختیار بشر می‌گذارد صحبت می‌کنند. قسمت‌های انیمیشن فیلم جنبه‌هائی از زندگی، رسالت و تعالیم حضرت بهاءالله را نشان می‌دهد.

این فیلم توسط محفل ملی انگلستان به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله ساخته‌ شده‌است.