معرفی برخی از اولین پیروان حضرت باب

این مجموعه به معرفی بعضی از اولین ایرانیانی می‌پردازد که پیام حضرت باب را شنیدند و نقش منحصر به فردی در انتشار تعالیم ایشان در سرتاسر ایران و کشورهای همسایه داشتند. در این قسمت‌ها ضمن دیدن سرگذشت مختصری از زندگی این پیشگامان کمتر شناخته شدۀ ایرانی، با گوشه‌هایی از رویدادهای سال‌های بعد از ظهور حضرت باب در ایران نیز آشنا می‌شویم.
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم