آیین بهائی و ایران

آیین بهائی و ایران

در این بخش می‌توانید کتاب‌ها و متونی را در ارتباط با تاریخ بهائیان ایران و مشارکت‌های آنان در آبادانی و توسعۀ این کشور مطالعه کنید. به مرور به کتاب‌های این مجموعه افزوده خواهد شد.

خاطرات یوتاب

«خاطرات یوتاب»راوی داستانی از زندگی یک جوان بهائی ایرانی است با تمام شباهت‌ها و تفاوت‌هایش با دیگر جوانان این سرزمین. نویسنده چالش‌های این جوان برای رسیدن به تفاهم در الگوهای متفاوت زندگی را به تصویر می‌کشد و نمونهای ملموس از همزیستی بین عقیده‌ها و سلیقه‌های مختلف را ارائه می‌دهد. نسخۀ pdf و یا epub این کتاب را می توانید در اینجا مطالعه و یا دانلود کنید.

دکتر مصدق و بهائیان

کتاب «دکتر محمد مصدق و بهائیان» به روایت برخی از اقدامات سازمان‌یافته علمای شیعه علیه بهائیان ایران در سال‌های نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق میپردازد. نویسنده با ارائه شرحی خواندنی از دادخواهی نمایندگان بهائیان از دکتر مصدق، پاسخ وی و وقایع پس از آن را روایت میکند. نسخۀ pdf و یا epub این کتاب را می توانید در اینجا مطالعه و یا دانلود کنید.

سربلندی ایران

دیانت بهائی با ارائۀ مفهوم جدیدی از دین بر این نکته تاکید دارد که انسان می‌تواند به کمک علم و دین واقعیت‌های اطراف خود را بهتر درک ‌کند؛ مسیر پیشبرد خود را بیابد و از طریق روند مشورت، عمل و تأمل جامعه‌ای بر اساس یگانگی نوع انسان بنا نهد که نیازهای مادی و معنوی بشر را همزمان برآورده می‌‌‌سازد. کتاب «سربلندی ایران» حاوی دیدگاه آئین بهائی برای جامعه‌سازی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و ترویج صلح و برادری به علاقمندان به سربلندی ایران تقدیم می‌شود.

بهاءالله

نمونۀ اشعار هفتاد تن از شاعران بهائی

حضرت اعلى، مجموعه‌ای از اشعار شعرای بهائی

کتاب «حضرت اعلی، مجموعه ای از اشعار شعرای بهائی»، نمونه‌ای از اشعار تعدادی از شاعران بهائی است. در میان اشعار شاعران در این مجموعه می‌توان به تأثیر حضرت باب پی بُرد. بعضی از این شاعران اهل ادب بوده‌اند و برخی آنچنان شناخته شده‌ نیستند. این مجموعه تعدادی از شاعران ایران زمین را می شناساند که به شهادت اشعارشان سهمی به سزا در ادبیات ایران معاصر ایفا کرده‌اند اما کمتر از آنان یاد شده است.